LỊCH KHÓA TU TẠI THIỀN VIỆN HOA LÂM

Chương Trình Sinh Hoạt Trọn Năm  2014        

13071 Brookhrust st Street, Garden Grove, CA 92843

Phòng 210 – 714-803-4397; 714-391-2708

 

 • Từ Thứ Hai đến Thứ Năm hàng tuần từ 27 tháng 1,2014 đến cuối tháng 12,2014:

  • Từ 5:00 pm đến 7:00 pm: Sư Cô Trí Minh hướng dẫn Thiền và Thể Dục Dưỡng Sinh

  Mỗi Thứ Sáu hàng tuần từ ngày 31 tháng 1, 2013 đến cuối tháng 12, 2014:

  • Từ 6:00 pm đến 9:00 pm: Sư Cô Trí Minh hướng dẫn lễ Phật sám hối 6 căn

  • Ngồi Thiền và Thể Dục Dưỡng Sinh

Lịch Các Ngày Sinh Hoạt Năm 2014:

 • Chủ Nhật, ngày 26 tháng 01, 2014

 • Chủ Nhật, ngày 23 tháng 02, 2014

 • Chủ Nhật, ngày 23 tháng 03, 2014

 • Chủ Nhật, ngày 20 tháng 04, 2014

 • Chủ Nhật, ngày 25 tháng 05, 2014

 • Chủ Nhật, ngày 22 tháng 06, 2014

 • Chủ Nhật, ngày 20 tháng 07, 2014

 • Chủ Nhật, ngày 24 tháng 08, 2014

 • Chủ Nhật, ngày 21 tháng 09, 2014

 • Chủ Nhật, ngày 26 tháng 10, 2014

 • Chủ Nhật, ngày 23 tháng 11, 2014

 • Chủ Nhật, ngày 21 tháng 12, 2014 

                   _______________

                                

Giảng Pháp với Ni Sư Thuần Bạch:

Tại THIỀN VIỆN HOA LÂM

13701 Brookhurst St, Garden Grove CA, 92843 – Phòng 197

Xin mời qúi đồng hương Phật Tử đến tham dự

THÁNG 5, 2013:

 • Ngày Chủ Nhật 19 Tháng 05, 2013: Từ 8:00 AM – 5:00 PM
 • Ngày Thứ Hai 20 Tháng 05, 2013: Từ 6:30 PM – 8:30 PM
 • Ngày Thứ Ba 21 Tháng 05, 2013: Từ 6:30 AM – 8:30 PM

THÁNG 6, 2013:

 • Ngày Thứ Năm 20 Tháng 06, 2013Từ 6:30 AM – 8:30 PM
 • Ngày Thứ Sáu 21 Tháng 06, 2013Từ 6:30 AM – 8:30 PM
 • Ngày Thứ Bảy 22 Tháng 06, 2013Từ 6:30 AM – 8:30 PM
 • Ngày Chủ Nhật 23 Tháng 06, 2013Từ 8:00 AM – 5:00 PM

_____________________________

THỌ BÁT QUAN TRAI

MỪNG THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA XUẤT GIA

Tại THIỀN VIỆN HOA LÂM

13701 Bro okhurst St, Garden Grove CA, 92843 – Phòng 197 & 210

Liên Lạc: 714-803-4397 hoặc 714-391-2708

Chủ Nhật 24 Tháng 3, 2013

Từ 8:00 AM – 5:00 PM

LỊCH TRÌNH:

 • 8:00 AM – 9:00 AM: Thể Dục Dưỡng Sinh

 • 9:00 AM – 9:15 AM: Giới Thiệu Đạo Tràng

 • 9:15 Am – 9:45 AM: Lễ Phật, Tụng Kinh, Sám Hối Đầu Năm

 • 10:00 AM – 11:00 AM: Tọa Thiền, Xả Thiền

 • 11:00 AM – 11:30 AM: Thiền Hành

 • 11:30 AM – 1:00 PM: Thọ Trai (Gạo lức muối mè)

 • 1:00 PM – 2:00 PM: Chỉ Tịnh (Nghỉ Trưa)

 • 2:00 PM – 3:00 PM: Pháp Thoại 

 • 3:00 PM – 4:00 PM: Trà Thiền, Trà Đàm

 • 4:00 PM – 5:00 PM: Tham Vấn

 • 5:00 PM: Hoàn mãn, dược thực 

 • Thiền Viện Hoa Lâm Trân Trọng Kính Mời.

______________________________________________________

THỌ BÁT QUAN TRAI – MỪNG XUÂN DI LẶC

Tại THIỀN VIỆN HOA LÂM

13701 Bro okhurst St, Garden Grove CA, 92843 – Phòng 197 & 210

Liên Lạc: 714-803-4397 hoặc 714-391-2708

Chủ Nhật 17 Tháng 2, 2013

Từ 8:00 AM – 5:00 PM

LỊCH TRÌNH:

 • 8:00 AM – 9:00 AM: Thể Dục Dưỡng Sinh

 • 9:00 AM – 9:15 AM: Giới Thiệu Đạo Tràng

 • 9:15 Am – 9:45 AM: Lễ Phật, Tụng Kinh, Sám Hối Đầu Năm

 • 10:00 AM – 11:00 AM: Tọa Thiền, Xả Thiền

 • 11:00 AM – 11:30 AM: Thiền Hành

 • 11:30 AM – 1:00 PM: Thọ Trai (Gạo lức muối mè)

 • 1:00 PM – 2:00 PM: Chỉ Tịnh (Nghỉ Trưa)

 • 2:00 PM – 3:00 PM: Pháp Thoại – Hiện Thân Phật Di Lặc, Bố Đại và Liên Khoan Đại Ngu Thiền Sư

 • 3:00 PM – 4:00 PM: Trà Thiền, Trà Đàm

 • 4:00 PM – 5:00 PM: Tham Vấn

 • 5:00 PM: Hoàn mãn, dược thực 

 • Thiền Viện Hoa Lâm Trân Trọng Kính Mời.

______________________________________________________

Giảng Pháp với Ni Sư Thuần Bạch:

Tại Đạo Tràng Trí Tuệ

9346 Andalusia Ave Fountain Valley CA, 92708

Xin mời qúi đồng hương Phật Tử đến tham dự

Ngày Chủ Nhật 18 Tháng 11, 2012

Từ 2:00 pm – 5:00 pm

___________________________________________________________

Giảng Pháp với Ni Sư Thuần Bạch:

Tại Thiền Viện Hoa Lâm

6571 Walt St. Westminster , CA 92683

Xin mời qúi đồng hương Phật Tử đến tham dự

Ngày Thứ Bảy 06 Tháng 10, 2012

Từ 1:00 pm – 5:00 pm

___________________________________________________________

Giảng Pháp với Ni Sư Thuần Bạch:

Tại Đạo Tràng Trí Tuệ

9346 Andalusia Ave Fountain Valley CA, 92708

Xin mời qúi đồng hương Phật Tử đến tham dự

Ngày Chủ Nhật 09 Tháng 9 , 2012

Từ 2:00 pm – 4:00 pm

___________________________________________________________

Tham Vấn với Ni Sư Thuần Bạch:

Tại Đạo Tràng Trí Tuệ

9346 Andalusia Ave Fountain Valley CA, 92708

Xin mời qúi đồng hương Phật Tử đến tham dự

Từ ngày thứ Hai 20 Tháng 8 – thứ Tư 22 tháng 8, 2012

Từ 8:00 pm – 10:00 pm

___________________________________________________________

Leave a comment

Chia Sẻ Ý Kiến

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s