Pháp Âm

Tải MP3 về máy:

  • Nhấn vào bên tay phải con chuột trên link và dời con chuột đến phầnSave Link As để lưu MP3 file vào máy bạn.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm – H.T Tuyên Hóa – Phần 1/6 Link Để Tải Về Máy
Kinh Thủ Lăng Nghiêm – H.T Tuyên Hóa – Phần 2/6 Link Để Tải Về Máy
Kinh Thủ Lăng Nghiêm – H.T Tuyên Hóa – Phần 3/6 Link Để Tải Về Máy
Kinh Thủ Lăng Nghiêm – H.T Tuyên Hóa – Phần 4/6 Link Để Tải Về Máy
Kinh Thủ Lăng Nghiêm – H.T Tuyên Hóa – Phần 5/6 Link Để Tải Về Máy
Kinh Thủ Lăng Nghiêm – H.T Tuyên Hóa – Phần 6/6 Link Để Tải Về Máy
Đưa Tâm Về Nhà – Đức Đạt Lai Lạt Ma Rinpoche Link Để Tải Về Máy
Suối Nguồn Tâm Linh – Thiền Sư AjChanChah Link Để Tải Về Máy
Vô Ngã trong Thiền Định – Ni Sư Aỳya Khema Link Để Tải Về Máy
Ngôi Nhà Thật Sự Của Ta – Thiền Sư AjChanChah Link Để Tải Về Máy
Đức Phật và Phật Pháp – Thiền Sư NARADA – Track 1-4
Link Để Tải Về Máy
Yêu và Chết – Tỳ Kheo Vissuđhacara Link Để Tải Về Máy
Bức Thư Từ Ngườ Cha đã chết gởi cho Con – Tữ Thư Tây Tạng Link Để Tải Về Máy
Xuất Phát Điểm Của Đạo Phật Link Để Tải Về Máy
Từ Bi Hỷ Xả: Link Để Tải Về Máy
Thân Người Khó Được: Link Để Tải Về Máy
Ăn Chay: Link Để Tải Về Máy
Khái Yếu Về Tam Quy Link Để Tải Về Máy
Khái Yếu Về Ngũ Giới Link Để Tải Về Máy
Ý Nghĩa Về Thập Thiện Link Để Tải Về Máy
Luân Hồi Và Nhân Qủa – Track 1 &2
Link Để Tải Về Máy
Phật Giáo Với Gia Đình Link Để Tải Về Máy
Phật Giáo Với Xã Hội Link Để Tải Về Máy
Sự Vô Thường Của Vạn Pháp Link Để Tải Về Máy
Quán Tâm Đại Bi – Sự Vắng Mặt Của Tự Ngã Link Để Tải Về Máy
Quán Chiếu Tánh Không – Niệm Tưởng Vô Chấp Link Để Tải Về Máy
Phật Tại Tâm – Quay Về Tự Tánh Phật Trong Ta Link Để Tải Về Máy
Tâm Bất Sinh – Thiền Sư Bankei – Track 1 Link Để Tải Về Máy
Tâm Bất Sinh – Thiền Sư Bankei – Track 2 Link Để Tải Về Máy
NẼO VỀ CHÂN HẠNH PHÚC – TK.Thích Tánh Tuệ Link Để Tải Về Máy
SỐNG NHƯ NGÀY MAI CHẾT – TK.Thích Tánh Tuệ Link Để Tải Về Máy
LỜI PHÁP TRONG THIÊN NHIÊN – TK.Thích Tánh Tuệ Link Để Tải Về Máy
TỪ ĐÂU ĐẾN, SẼ VỀ ĐÂU – TK.Thích Tánh Tuệ Link Để Tải Về Máy
LẮNG, NGHE VÔ TÌNH THUYẾT PHÁP- TK.Thích Tánh Tuệ Link Để Tải Về Máy
SỐNG GIỮA LÒNG THỰC TẠI- TK.Thích Tánh Tuệ Link Để Tải Về Máy
HAI GIẤC CHIÊM BAO – TK.Thích Tánh Tuệ Link Để Tải Về Máy
Cầu Nguyện Trong Ánh Sáng Tuệ Giác – TK.Thích Tánh Tuệ Link Để Tải Về Máy
1 Comment

One thought on “Pháp Âm

Chia Sẻ Ý Kiến

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s