HÌNH ẢNH CÁC KHÓA TU TẠI HOA LÂM

Hình ảnh Khóa An Cư Kiết Hạ 2012 tại Thiền Viện Hoa Lâm

Hình ảnh Khóa An Cư Kiết Hạ 2013 tại Thiền Viện Hoa Lâm

2 Comments

2 thoughts on “HÌNH ẢNH CÁC KHÓA TU TẠI HOA LÂM

Chia Sẻ Ý Kiến

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s